Projekt "Homo viator"

Celem fundacji jest uruchomienie szlaku wodnego prowadzącego z Mrągowa do Świętej Lipki poprzez jeziora: Juno, Kiersztanowskie, Śpigiel i Dejnowa.

Docelowo naszym zamierzeniem jest utworzenie szlaku prowadzącego z Mrągowa dorzeczem Pregoły aż do Kaliningradu.

Obecnie nasza intencją jest stworzenie i promocja I etapu w/w szlaku turystycznego pod nazwą „Homo viator” (łac. podróżny”, „pielgrzym”). Szlak umożliwiłby skorzystanie na poszczególnych jego etapach z następujących sportów i atrakcji, oferowanych przez zlokalizowane w poszczególnych miejscowościach Rodzinne Centra Sportowo-Edukacyjne:

 • Mrągowo: tenis, piłka plażowa, sporty wodne, regaty żeglarskie;
 • Kiersztanowo: turystyka krajobrazowa;
 • Gizewo: piłka siatkowa, rajdy na orientację, park linowy, hippika;
 • Święta Lipka: zawody pływackie, regaty żeglarskie.

Podróżujący szlakiem pomiędzy jego odcinkami mogliby przemieszczać się na wiele sposobów, min.: kajakami, katamaranami, rowerami, konno. Poprzez bardzo dużą różnorodność dostępnych aktywności szlak będzie bardzo atrakcyjnym dla odwiedzających go turystów.

Wspomniany projekt jest odpowiedzią na narastającą od dłuższego czasu w polskim życiu społecznym, politycznym oraz codziennym agresję.
 
Agresja i przemoc we współczesnym świecie stają się zjawiskami coraz bardziej powszechnymi. Dostępne statystyki ukazują wprost niewiarygodną dynamikę przestępczości.
Człowiek na początku trzeciego tysiąclecia żyje w świecie informacji przepełnionej doniesieniami o powszechności agresji i przemocy, i często sam staje się jej ofiarą. Efektem tych obiektywnych faktów, ale może bardziej jeszcze zmasowanej informacji o zalewie przemocy jest dziś u przeciętnego człowieka dotkliwy syndrom zagrożenia i zanik poczucia bezpieczeństwa. Agresja, przemoc, nietolerancja stają się w świadomości współczesnego człowieka elementami społecznego pejzażu, trwałymi komponentami systemu informacji, życia codziennego, a nawet kultury masowej i rozrywki. Niestety jesteśmy świadkami tego przerażającego procesu, w którym agresja przybiera coraz to większe rozmiary. Trudno dzisiaj włączyć telewizję i nie zobaczyć tam scen przemocy. Niestety najbardziej narażone an oglądanie brutalnych aktów są dzieci. Sceny wręcz nasączone agresją i przemocą zawierają już nie tylko filmy telewizyjne i relacje sportowe, ale także – co wstrząsające – filmy i bajki animowane, przeznaczone dla najmłodszych, a także gry komputerowe.
 
Wszechobecna przemoc nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi najmłodszych. Brutalne sceny, pełne agresji i rozlewu krwi zniekształcają psychikę dzieci, znieczulając je na początkowo odrażające ich sceny. Oglądanie scen przemocy, przyzwyczajanie się do nich, powoduje wiele negatywnych skutków, wśród których znajdują się min. pobudzenie emocjonalne powstałe pod wpływem oglądania scen agresywnych, czy niewrażliwość na oglądane sceny, które początkowo wywoływały w dziecku przerażenie. W dobie nowego zjawiska socjologicznego, jakim jest Pokolenie head down (młode osoby, zwykle uczniowie i studenci, które poprzez spędzanie większości czasu na korzystaniu z urządzeń mobilnych i surfowania po Internecie tracą kontakt z rzeczywistością” niestety coraz częściej daje się zauważyć negatywny wpływ kreskówek i gier na dzieci i młodzież. Wiele z nich przekazuje potężny ładunek agresji, który uwalniany jest potem w realnym świecie. Adresaci tych bajek i gier prze4stają dostrzegać różnicę pomiędzy światem fantasy a światem realnym.
 
W świetle tego niezbędne staje się podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wszelkim występującym formom agresji. Stąd naszym projektem chcielibyśmy objąć dzieci i młodzież.
 
Zakładane cele projektu to:
 • zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich;
 • podniesienie poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play;
 • promowanie spędzania wolnego czasu bez użycia urządzeń mobilnych;
 • promowanie wiedzy na temat historycznego i geograficznego dziedzictwa regionu;
 • edukacja ekologiczna.

 

Relacja ze spływu Mrągowo - Święta Lipka

Spływ rzeką Dajna na trasie Mrągowo – Święta Lipka

 • Jezioro Juno (pow. 380 ha, głębokość 33 m)
 • Jezioro Kiersztanowskie (pow. 148 ha)
 • Jezioro Śpigiel
 • Staw Młyńśki Pilec
 • Jezioro Dejnowo (pow. 125 ha)

Długość opisywanego spływu to ok. 19 km

Szlak rzeki prowadzi dalej odpływem z Jeziora Dejnowo w kierunku rzeki Guber, która uchodzi do rzeki Łyna. Rzeka Łyna jest dopływem rzeki Pregoła, której ujściem jest Zalew Wiślany. Całość to tzw. Szlak Północny. Poniżej filmu znajdziesz informacje szczegółowo opisujące miejscowości i obiekty występujące po drodze.

Fragment mapy Prus Caspara Hennenbergera z 1576 r. Kartograf zaznaczył relikty strażnicy w Pilcu za pomocą sygnatury przedstawiającej kopczyk z krzyżem, a także rzekę Dajnę – Dena Fl.

Wyspa na Stawie Młyńskim w Pilcu – domniemane miejsce położenia średniowiecznej strażnicy, fot. Robert Klimek

Górny odcinek rzeki Dajna (Dena Fl.) od Szestna do jej ujścia do Gubra na mapie Prus Jana Janssoniusa z 1653 r

Odcinek rzeki Dajna między jeziorami Kiersnowskim, Śpigiel i Dejnowa na mapie sztabowej nr 2093, Giesewen, 1:25.000 z 1935 r.

MASOVIA t. 17/2020

Przeszłość
 
 • Robert Klimek Droga wodna z Rynu do granicy z Mazowszem na najstarszej mapie szczegółowej z obszaru dzisiejszych Mazur
 • Jan Sekta Budowa budynku poczty przy Rynku w Lecu
 • Tomasz Gliniecki „Dziękujemy za Angerburg” – walki Armii Czerwonej o miasto i okolice w styczniu 1945 roku
 • Waldemar Brenda Różne wymiary codzienności. Mieszkańcy ziemi piskiej w pierwszych latach powojennych

Teraźniejszość

 • Ewa Kozłowska Mazurskie miasteczko Olecko – ciągłość i zmiany
 • Paweł Jarząbek O kulturze, czyli musimy spoważnieć
 


Środowisko

 • Izabela Lewandowska Dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru Nadleśnictwa Jedwabno

Literatura (proza)

 • Krzysztof Beśka Duchy rzeki Pregel
 • Kazimierz Brakoniecki Z Dziennika olsztyńśkiego 2 VIII 1989 – 30 XII 1989
 • Kazimierz Sopuch Meandry losu

Literatura (poezja)

 • Fryc Pezara O pierwszej cholerze w Jansborku roku 1830 i 1831
 • Jan Luśtych Jak Mazurzy pogrzeb obchodzą
 • Kazimierz Brakoniecki Drobne II

Wspomnienia

 • Ewa Zdrojkowska Zgon. Igor Newerly
 • Mirosław Słapik Małgorzata Dobrowolska

Recencje

 • Beata Szady, Wieczny początek. Warmia i Mazury, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2020, (rec. Anna Gajdis)

Sprawozdania Archeologiczne

 • Iwona Lewoc Archeologia jest bliżej, niż może się wydawać. O działąlności Fundacji „Terra Desolata”
 • Robert Klimek Kamienny fallus z Kruklanek