WATER

NATURE

SPORT

RELAX

Siwik Holiday

Fundacja na Rzecz Rozwoju Turystyki Aktywnej

Celem fundacji są: działalność edukacyjna, propagowanie idei poszanowania ochrony i współżycia z przyrodą, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, krzewienie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, a także organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki zagranicznej i krajowej ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionu Warmii i Mazur.

Naszymi priorytetami są również integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania na rzecz rozwoju regionu, wspieranie projektów osób fizycznych, osób prawnych oraz partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych w dziedzinie edukacji, a szczególnie edukacji ochrony środowiska. Pozostałe priorytetowe cele znajdziesz w statucie fundacji.

Poszanowanie i ochrona przyrody

Edukacja i ochrona dziedzictwa

Rozwój Turystyki Aktywnej

Wsparcie projektów edukacyjnych

Ochrona regionu
Pojezierza Mazurskiego
i Pojezierza Litewskiego
oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z naszym celem pracujemy nad projektem tzw. Szlaku Północnego, który umożliwi spływ z Mazur (Mrągowo) do Zalewu Wiślanego. Rzeki wchodzące w skład trasy to: Dajna, Guber, Łyna oraz Pregoła. Trasa prowadzi przez teren Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

Województwo warmińsko-mazurskie to

Województwo
warmińsko-mazurskie to

km²
20000
parków krajobrazowych
0
jezior
> 1000

Kontakt

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.